Fazekas Biológia Pályázat

Kedves Diákok!

esszelogoIskolánkban második éve hirdetjük meg régi hagyományainkat új életre keltve a Fazekas Biológia Pályázatot. A versenyre az általános iskola felső tagozatos diákjai és gimnáziumi tanulók jelentkezhetnek. Pályázhatnak fazekasos és külsős diákok is. A pályázaton a diákok egyénileg versenyezhetnek. A feladat egy fogalmazás / esszé megírása. Kategóriánként az első három helyezettet oklevéllel és könyvutalvánnyal díjazzuk.

A pályamunkákat képekkel, mellékletekkel is lehet illusztrálni, de a szövegnek képek nélkül is egységesnek, érthetőnek kell lennie. (A győztes pályamunkák felkerülnek a biológia munkaközösség honlapjára is.)

A pályamunkákat a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium biológia munkaközösségének tagjai fogják értékelni.

Szempontok:

  • A téma eredeti / egyéni feldolgozásmódja
  • Saját vélemény, szemléletmód bemutatása.
  • Tudományos pontosság.
  • A fogalmazásban/esszében rejlő információk mennyisége.
  • A fogalmazás/esszé szerkezete, nyelvezete, stílusa.

A 2016/17. tanévben a verseny ütemezése:

A pályamunkák leadási határideje: 2017. március 3. (péntek).
A leadás helyszíne: II. emelet, 220-as biológia tanári, külsősök postán is elküldhetik az iskola címére, ez utóbbi esetben írják rá a borítékra, hogy „Fazekas Biológia Pályázat”.

A pályamunkák elbírálása, eredményhirdetés: 2017. március 14. (kedd) a Fazekas Fesztivál keretein belül, ahol a legjobb két pályamunka készítője prezentációt tart a témájából.

A pályázati verseny jeligés. Pályamunkára csak a jelige írható. A pályamunka mellé csatolni kell lezárt, jeligés borítékban a pályázó adatait: név, iskola, évfolyam. Ezeket a borítékokat csak a pályamunkák elbírálása után bontjuk fel, addig a versenyező kiléte nem derül ki.

Az Általános Iskolások Pályamunkáinak témái

A Pályamunkád maximális terjedelme: 3 gépelt oldal + mellékletek, képek, rajzok.          

Az  Általános Iskolai két korcsoportja számára, egy gondolat köré csoportosulnak  a pályázati témák. Ez a gondolat a “Barangolás”

5.-6. osztály számára:

Barangolás az apró élőlények világába…
Az emberi szem számára alig látható vízi és/vagy szárazföldi élőlények életének bemutatása. Hogyan telnek a napjaik, hol élnek, mivel táplálkoznak, hogyan gondozzák kicsinyeiket…? Bemutathatod akár úgy is, mintha Te is fajtársa lennél a választott élőlénynek vagy élőlénycsoportnak.

 7.-8. osztály számára:

Barangolás egy képzeletbeli jövőbe…avagy én így szeretnék élni.
Mutasd be, Te hogyan képzeled el egészséges, élhető, lakható környezetedet, lakóhelyedet, az ételeket, ruházatot munka- és pihenőhelyedet. Egy nem utópisztikus, de megvalósítható egészséges és  környezetvédő jövőképet várunk.

A Gimnazisták Pályamunkáinak témái:

Pályamunkád maximális terjedelme – képek nélkül – ne haladja meg az 5 gépelt oldalt (A gépelt oldal adatai: 1,15 pontos sortávolság, 2,5 cm margók, 12 pontos betűméret.)!

9.-10. osztályos tanulók számára:

Mit tanultunk tőlük?
A bionika területei, vívmányai, előnyei.       

11-12. osztályos tanulók számára:

A mémek évszázadai
Az evolúció új szintjének megjelenése és jelentősége az emberi társadalomban.