Természettudományi tagozat

Kedves Diákok és Szülők!

kaposztalepkeSzeretettel várjuk a Fazekas Gimnázium természettudományi tagozatára a biológia iránt érdeklődő, tanulni vágyó gyerekeket!

A tagozaton emelt óraszámban tanulják a diákok a matematikát, fizikát, kémiát, biológiát. Ez segít kialakítani egy általános természettudományos műveltséget, hiszen ezek a tudományok számos ponton összekapcsolódnak. Első két évben e négy tárgy mindegyikét az alapórához képest emelt óraszámban oktatjuk, a harmadik év elejétől pedig két választott tárgy óraszáma megemelkedik, a többié csökken. Biológiát így 9. évfolyamon heti 2,5 órában, 10. évfolyamon heti 3 órában, az utolsó két évben pedig heti 4 órában tanítjuk azoknak, akik emelt szinten választják a tárgyat. Emellett tehetséggondozó szakköröket, egyéni vagy kiscsoportos versenyfelkészítést is tartunk.

A gyakorlati ismeretek átadása a tagozaton rendszeres laborgyakorlatokon történik (mikroszkópi gyakorlatok, boncolások, biokémiai kísérletek). A fajismeretet, és az ökológiai ismereteket kirándulások, terepgyakorlatok keretében bővítjük. Az egyetemre hangolódást pedig előadások, laborlátogatások segítik.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk novemberi nyílt hetünkön a biológia órákon! Részletek az iskola honlapján.