Bemutatkozás

Üdvözöljük honlapunkon!
Szakmai programjainkra szeretettel várjuk a kedves kollégákat, és érdeklődő külsős diákokat is!

Aktuális információk

Fazekas biológiaverseny 2023-2024

Döntőbe jutottak névsora

 


A Fazekasban működő biológia munkaközösség számára fontos az ismeretek magas szintű átadása mellett az önálló gondolkodásra, problémamegoldásra való nevelés. Célunk, hogy a diákjainknak ne csak az elméleti tudását bővítsük, hanem megismerjék több szempontból a biológia szerteágazó tudományát. Mindezeket segítik jól felszerelt, sokszor muzeális értékeket rejtő szakelőadóink, és a biológia laborunk.

A tantárgyat B kerettanterv szerint tanítjuk az általános iskolában és a gimnáziumi alapórás osztályok esetében egyaránt. Erre épül kibővítve négy osztályos természettudományi tagozatunk oktatása, ahol a diákok irányultságuknak megfelelően magasabb óraszámban, gyakorlati órákkal kiegészítve készülhetnek az emelt szintű érettségire és a különböző versenyekre. Az alapórás diákjaink fakultáció keretében bővíthetik ismereteiket.

Érdeklődő gyerekek számára – külsősöknek is – tehetséggondozó szakköröket biztosítunk, valamint év közbeni szakmai programokkal (laborlátogatások, előadások), terepgyakorlatokkal (fajismereti túrák a budai hegyekben, pilisi len túra, dabasi láprét orchideái) és nyári táborral bővítjük ismereteiket.

Kollégáink számára az iskola hagyományainak megfelelően szakmai programokat, műhelyfoglalkozásokat, nyílt órákat tartunk.

Tanáraink:

 

Nagy Péter munkaközösség vezető (biológiatanár) nagypeter@fazekas.hu

 

Dr. Endresz Gábor igazgatóhelyettes (biológus, biológia-kémia szakos tanár) endresz@fazekas.hu

Dr. Erős-Honti Zsolt igazgató (biológus, biológiatanár) ehzsolt@fazekas.hu

Gelencsér Flóra (biológia-földrajz szakos tanár) gelencser@felhasznalo.fazekas.hu

Kádárné Szalay Eszter (természetismeret, biológia-földrajz szakos tanár) szter@fazekas.hu

Dr. Sólymosné Hirsch Erika (biológia-földrajz szakos tanár) hirscherika@f.fazekas.hu

 

Szeretettel várjuk kollégáinkat hetente nyílt óráinkon, amelyet emailes egyeztetés után lehet meglátogatni

 

A honlap felelőse és szerkesztője: Dr. Endresz Gábor

A honlap megalkotója: Erős-Honti Julianna és Bálint Martin (2018c)
A honlapon szereplő rajzok a Fazekas muzeális táblaképeinek részletei. Digitalizálta: Gál Ákos