Bemutatkozás

Üdvözöljük honlapunkon!
Szakmai programjainkra szeretettel várjuk a kedves kollégákat, és érdeklődő külsős diákokat is!

szarvasbogarAktuális információk:

A Fazekas Biológiaversenyen az első forduló eredményei alapján a döntőbe jutott versenyzők névsora itt olvasható!

Szeretettel meghívunk minden érdeklődő kollégát következő műhelyfoglalkozásunkra:

2017. március 8-án 15 órás kezdettel Kriska György (ELTE TTK Biológiai Intézet Biológiai Szakmódszertani Csoportja)
A gyakorlatközpontú biológia oktatás sajátfejlesztésű hagyományos és digitális eszközei címmel tart módszertani műhelyfoglalkozást.
További információk itt olvashatók!

 

Várjuk az idei biológiatáborba jelentkezőket, külsősöket is! További információk itt!

 

Ízelítő képek az idei táborunkról és a megvalósult tábori program! Bővebben itt!
Az idei tábor természetfotó pályázatának néhány képe:

A Fazekasban működő biológia munkaközösség számára fontos az ismeretek magas szintű átadása mellett az önálló gondolkodásra, problémamegoldásra való nevelés. Célunk, hogy a diákjainknak ne csak az elméleti tudását bővítsük, hanem megismerjék több szempontból a biológia szerteágazó tudományát. Mindezeket segítik jól felszerelt, sokszor muzeális értékeket rejtő szakelőadóink, és a biológia laborunk.

A tantárgyat B kerettanterv szerint tanítjuk az általános iskolában és a gimnáziumi alapórás osztályok esetében egyaránt. Erre épül kibővítve négy osztályos természettudományi tagozatunk oktatása, ahol a diákok irányultságuknak megfelelően magasabb óraszámban, gyakorlati órákkal kiegészítve készülhetnek az emelt szintű érettségire és a különböző versenyekre. Az alapórás diákjaink fakultáció keretében bővíthetik ismereteiket.

Érdeklődő gyerekek számára – külsősöknek is – tehetséggondozó szakköröket biztosítunk, valamint év közbeni szakmai programokkal (laborlátogatások, előadások), terepgyakorlatokkal (fajismereti túrák a budai hegyekben, pilisi len túra, dabasi láprét orchideái) és nyári táborral bővítjük ismereteiket.

Kollégáink számára az iskola hagyományainak megfelelően szakmai programokat, műhelyfoglalkozásokat, nyílt órákat tartunk.

Tanáraink:

Gimnázium:

Nagy Péter vezetőtanár, munkaközösség vezető (biológiatanár) nagypeter@fazekas.hu

Erős-Honti Julianna vezetőtanár (biológus, biológiatanár) ehjulianna@gmail.com

Kocsi Attila vezetőtanár (természetismeret, biológia, földrajz szakos tanár) kocsiattila@fazekas.hu

dr. Erős-Honti Zsolt óraadó (biológus, biológiatanár, egyetemi docens) ehzsolt@gmail.com

Általános iskola

Gálné Domoszlai Erika vezetőtanár (természetismeret, biológia, földrajz szakos tanár, mestertanár) galderika@fazekas.hu

Kádárné Szalay Eszter (természetismeret, biológia, földrajz szakos tanár) szter@fazekas.hu

Szeretettel várjuk kollégáinkat hetente telefonos (vagy e-mail) egyeztetés (1 210 1030/220) után nyílt óráinkon:

Gálné Domoszlai Erika: kedd 1. óra (800-845), 8. évfolyam, általános iskola

Nagy Péter: péntek 3. óra (1000-1045), 9.d (általános tantervű osztály)

Erős-Honti Julianna: kedd 2. óra (900-945), 11.b (természettudományi tagozat)

Kocsi Attila: csütörtök 3. óra (1000-1045), 9.b (természettudományi tagozat)

 

A honlap felelőse és szerkesztője Erős-Honti Julianna

A honlapon szereplő rajzok a Fazekas muzeális táblaképeinek részletei. Digitalizálta: Gál Ákos

Köszönet Bálint Martin (2018c) diákunknak a honlap megalkotásáért és a szerkesztésben nyújtott segítségéért!