Bemutatkozás

Fazekas címerÜdvözöljük honlapunkon!
Szakmai programjainkra szeretettel várjuk a kedves kollégákat, és érdeklődő külsős diákokat is!

Aktuális információk

Fazekas Biológiaverseny 2020/2021

XXXI. Herman Ottó Kárpát-medenceiBiológia Verseny versenykiírása 2020-21.

Biológia iránt érdeklődő diákoknak ajánlott, külsős, folyamatosan frissülő szakmai programok, események ezen az aloldalon tekinthetők meg.

 


A Fazekasban működő biológia munkaközösség számára fontos az ismeretek magas szintű átadása mellett az önálló gondolkodásra, problémamegoldásra való nevelés. Célunk, hogy a diákjainknak ne csak az elméleti tudását bővítsük, hanem megismerjék több szempontból a biológia szerteágazó tudományát. Mindezeket segítik jól felszerelt, sokszor muzeális értékeket rejtő szakelőadóink, és a biológia laborunk.

A tantárgyat B kerettanterv szerint tanítjuk az általános iskolában és a gimnáziumi alapórás osztályok esetében egyaránt. Erre épül kibővítve négy osztályos természettudományi tagozatunk oktatása, ahol a diákok irányultságuknak megfelelően magasabb óraszámban, gyakorlati órákkal kiegészítve készülhetnek az emelt szintű érettségire és a különböző versenyekre. Az alapórás diákjaink fakultáció keretében bővíthetik ismereteiket.

Érdeklődő gyerekek számára – külsősöknek is – tehetséggondozó szakköröket biztosítunk, valamint év közbeni szakmai programokkal (laborlátogatások, előadások), terepgyakorlatokkal (fajismereti túrák a budai hegyekben, pilisi len túra, dabasi láprét orchideái) és nyári táborral bővítjük ismereteiket.

Kollégáink számára az iskola hagyományainak megfelelően szakmai programokat, műhelyfoglalkozásokat, nyílt órákat tartunk.

Tanáraink:

Gimnázium:

Nagy Péter vezetőtanár, munkaközösség vezető (biológiatanár) nagypeter@fazekas.hu

Dr. Erős-Honti Zsolt igazgatóhelyettes (biológus, biológiatanár) ehzsolt@fazekas.hu

Dr. Endresz Gábor (biológus, biológia, kémia szakos tanár) endresz@fazekas.hu

Dr. Sólymosné Hirsch Erika (biológia, földrajz szakos tanár) hirscherika@f.fazekas.hu

Általános iskola

Szeip Gréta (biológia, természetismeret-környezettan szakos tanár) szeipgreta@fazekas.hu

Kádárné Szalay Eszter (természetismeret, biológia, földrajz szakos tanár) szter@fazekas.hu

Szeretettel várjuk kollégáinkat hetente telefonos (vagy e-mail) egyeztetés (1 210 1030/220) után nyílt óráinkon:

Nagy Péter: Kedd, 1. óra (8:00-8:45), 221-es terem. 11.b osztály (természettudományos tagozat). Téma: ökológia, sejtbiológia, genetika.

Dr. Endresz Gábor: Péntek, 6. óra (13:00-13:45), 217-es terem. 10.b osztály (természettudományos tagozat). Téma: állattan.

Dr. Erős-Honti Zsolt: Hétfő, 5. óra (12:00-12:45), 221-es terem. 12.b osztály (természettudományos tagozat). Téma: embertan.

Dr. Sólymosné Hirsch Erika: Csütörtök 1. óra (8:00-8:45), 218-as terem. 7.d osztály. Téma: rendszertan, állattan, növénytan.

Szeip Gréta: Szerda 4. óra (11:00-11:45), 217-es terem. 5.a osztály. Téma: kerti növények.

 

A honlap felelőse és szerkesztője: Dr. Endresz Gábor

A honlap megalkotója: Erős-Honti Julianna és Bálint Martin (2018c)
A honlapon szereplő rajzok a Fazekas muzeális táblaképeinek részletei. Digitalizálta: Gál Ákos